Maria, M. A., Castro, S. R., Lange, L. C., Siúves, C. L. F., e Silva, C. L., Carneiro, M. H., & Vieira, J. O. (2017). Ecotoxicological evaluation of Glyphosate use in controlling E. crassipes e Salvinia sp. macrophytes. Ecotoxicology and Environmental Contamination, 12(1), 95–101. https://doi.org/10.5132/eec.2017.01.12