López-Barrera, E. A., Grotzner, S. R., Esquivel, L., Voigt, C. L., Campos, S. X., & Oliveira Ribeiro, C. A. de. (2021). Histopathological effects of silver nanoparticles in Rhamdia quelen after oral exposure. Ecotoxicology and Environmental Contamination, 16(1), 83–89. https://doi.org/10.5132/eec.2021.01.11