Maria, M. A., Castro, S. R., Lange, L. C., Siúves, C. L. F., e Silva, C. L., Carneiro, M. H. and Vieira, J. O. (2017) “Ecotoxicological evaluation of Glyphosate use in controlling E. crassipes e Salvinia sp. macrophytes”, Ecotoxicology and Environmental Contamination, 12(1), pp. 95–101. doi: 10.5132/eec.2017.01.12.