ASPECTOS DESTACADOS DA TEORIA DO ESTADO DE HERMANN HELLER